Blog | Kalyoncu Hukuk

Blog

Teknoloji Hukuk Sektörünü Nasıl Etkiliyor?
Teknoloji Hukuk Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

Teknolojik gelişmeler, hukuk sektöründe dönüşümü ve yenilikleri beraberinde getirerek iş yapma şekillerini derinden etkilemiştir. Hukuk ve teknolojinin bir araya gelmesi, hukuk pratiğinin ve süreçlerinin daha verimli, erişilebilir ve etkili olmasını sağla

İş Kazası Nedir? İş Kazası Geçirenlerin Hakları Nelerdir?
İş Kazası Nedir? İş Kazası Geçirenlerin Hakları Nelerdir?

İş kazası, işçinin işyerinde veya işverenin görevlendirdiği yerde, işveren tarafından sağlanan iş ekipmanı veya işverenin kontrolü altındaki işyeri araçları ile yaptığı işe bağlı olarak meydana gelen ve işçinin hemen veya sonradan bedenen ya da ruhsal ola

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?
İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?

İşe iade davasında, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işverenin işçiyi işe iade yükümlülüğü doğar. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işçi işe iade kararını icra takibine koyabilir.

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu
Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesine göre, eşlerden birinin diğer eşten mal kaçırması durumunda, mal kaçıran eş, diğer eşe karşı o malvarlığı üzerindeki katılma alacağını ödemekle yükümlüdür.

Tahliye Taahhütnamesinin Varlığı Halinde Kiracının Tahliyesi
Tahliye Taahhütnamesinin Varlığı Halinde Kiracının Tahliyesi

Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesine göre Kira Sözleşmesi; kiraya veren tarafından bir şeyin kullanılmasını, yararlanılmasını, kiracının da bu kullanım ve yararlanmaya karşı bedel ödemesini düzenleyen sözleşmedir.

Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet
Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet

Adli kontrol, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenen, tutuklamaya alternatif olarak uygulanan bir koruma tedbiridir. Adli kontrol, şüpheli veya sanığın kaçmasını, delilleri yok etmesini veya suç işlemesini engellemek amacıyla uygulanır.

Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ?
Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ?

Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi, muhatabın bilinen en son adresinde bulunmaması halinde yapılacak tebligatı düzenlemektedir. Maddeye göre, tebliğ memuru, muhatabın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamadığını tespit ederse, adreste bulunan bir kişiy

Arabuluculuk nedir ve dava sürelerine etkisi nedir ?
Arabuluculuk nedir ve dava sürelerine etkisi nedir ?

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla, uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.