Arabuluculuk nedir ve dava sürelerine etkisi nedir ? | Kalyoncu Hukuk

Arabuluculuk nedir ve dava sürelerine etkisi nedir ?

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla, uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu) yardımıyla, uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığında uygulanabilir. Örneğin, iş, ticaret, kira, aile, tüketici, miras, tazminat gibi uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapılabilir.

Arabuluculuk, dava yoluna gitmeden uyuşmazlığın çözümlenmesini sağladığı için, hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. Ayrıca, tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesi, tarafların memnuniyetini ve uyuşmazlığın kalıcı bir şekilde çözülmesini sağlar.

Arabuluculuk başvurusunun dava sürelerine etkisi, arabuluculukta dava şartı olup olmadığına göre değişmektedir.

Dava Şartı Olmayan Arabuluculuk

Dava şartı olmayan arabuluculuk, tarafların kendi iradeleriyle başvurdukları arabuluculuktur. Bu tür arabuluculuklarda, arabuluculuk başvurusunun dava sürelerine bir etkisi yoktur.

Dava Şartı Olan Arabuluculuk

Dava şartı olan arabuluculuk, bazı uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılan arabuluculuktur. Bu tür arabuluculuklarda, arabuluculuk başvurusunun dava sürelerine önemli bir etkisi vardır.

İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3/17. maddesi uyarınca, iş uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması dava şartıdır. Bu nedenle, iş uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulmalıdır.

Arabuluculuk başvurusu, dava şartı olan arabuluculuklarda, dava açılma tarihinden itibaren işlemeye başlayan zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri durdurur. Bu süreler, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Örneğin, bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle işverene karşı açacağı işe iade davasında, dava şartı olan arabuluculuğa başvurulması halinde, işçinin işe iade davasını açmak için işe iade bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurması gerekir. Arabuluculuk faaliyeti sona erdikten sonra, işçinin işe iade davasını açmak için bir aylık süre yeniden işlemeye başlar.

Sonuç olarak, arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, dava yoluna gitmeden uyuşmazlığın çözümlenmesini sağladığı için, hem zaman hem de para tasarrufu sağlar. Ayrıca, tarafların kendi aralarında anlaşması yoluyla uyuşmazlığın çözümlenmesi, tarafların memnuniyetini ve uyuşmazlığın kalıcı bir şekilde çözülmesini sağlar.

Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently

Arabuluculuk nedir ve dava sürelerine etkisi nedir ?