Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu | Kalyoncu Hukuk

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesine göre, eşlerden birinin diğer eşten mal kaçırması durumunda, mal kaçıran eş, diğer eşe karşı o malvarlığı üzerindeki katılma alacağını ödemekle yükümlüdür.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesine göre, eşlerden birinin diğer eşten mal kaçırması durumunda, mal kaçıran eş, diğer eşe karşı o malvarlığı üzerindeki katılma alacağını ödemekle yükümlüdür.

Eşlerden birinin diğer eşten mal kaçırması durumunda, üçüncü kişi, mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağından sorumlu tutulabilir.

Üçüncü kişinin sorumluluğu, mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağının, mal kaçıran eşten tahsil edilememesi halinde gündeme gelir.

Üçüncü kişi, mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağından, kendisine yapılan kazandırmadan elde ettiği kazançtan sorumlu tutulur.

Üçüncü kişinin sorumluluğu, kendisine yapılan kazandırmanın, mal kaçırma niyetiyle yapılmış olması halinde söz konusu olur.

Mal kaçırma niyetinin varlığı, üçüncü kişinin mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağını ödeme gücünü bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde kabul edilir.

Örneğin, mal kaçıran eş, üçüncü kişiye mal kaçırma niyetiyle bir ev satmışsa, üçüncü kişi, bu eve ilişkin olarak elde ettiği kazançtan, diğer eşin katılma alacağından sorumlu tutulacaktır.

Üçüncü kişinin sorumluluğunun sınırı, kendisine yapılan kazandırmadan elde ettiği kazançtır.

Üçüncü kişi, mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağının tamamını ödememişse, üçüncü kişiden tahsil edilemeyen kısım, mal kaçıran eşten tahsil edilmeye çalışılır.

Mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağının tamamının ödenmesi halinde, üçüncü kişinin sorumluluğu sona erer.

**Üçüncü kişi, mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağından sorumlu tutulabilmesi için, kendisine yapılan kazandırmanın, mal kaçırma niyetiyle yapılmış olması ve üçüncü kişinin mal kaçıran eşin diğer eşe karşı olan katılma alacağını ödeme gücünü bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bu sorumluluktan kurtulamaz.

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu

Eşlerden Birinin Diğer Eşten Mal Kaçırması Durumunda Üçüncü Kişinin Sorumluluğu