Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ? | Kalyoncu Hukuk

Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ?

Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi, muhatabın bilinen en son adresinde bulunmaması halinde yapılacak tebligatı düzenlemektedir. Maddeye göre, tebliğ memuru, muhatabın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamadığını tespit ederse, adreste bulunan bir kişiy

Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi, muhatabın bilinen en son adresinde bulunmaması halinde yapılacak tebligatı düzenlemektedir. Maddeye göre, tebliğ memuru, muhatabın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamadığını tespit ederse, adreste bulunan bir kişiye veyahut o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına tebliğ olunacak evrakı imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır.

Bu madde, muhatabın adreste bulunmaması halinde tebligatın muhatabın bilgisine ulaşması için alternatif bir yol sunmaktadır. Madde uyarınca yapılan tebligat, muhatabın adreste bulunmadığına dair beyanı içeren ihbarnamenin muhatabın bilinen en son adresindeki binanın kapısına yapıştırılmasıyla gerçekleşmiş sayılır.

Maddenin işleyişi şu şekildedir:

  • Tebligat memuru, muhatabın bilinen en son adresine gider.
  • Muhatabın adreste bulunmadığını tespit eder.
  • Adreste bulunan bir kişiye veyahut o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına tebliğ olunacak evrakı imza karşılığında teslim eder.
  • Tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır.

Bu şekilde yapılan tebligat, muhatabın adreste bulunmadığına dair beyanı içeren ihbarnamenin muhatabın bilinen en son adresindeki binanın kapısına yapıştırılmasıyla gerçekleşmiş sayılır.

Maddenin amacı, muhatabın adreste bulunmaması halinde tebligatın muhatabın bilgisine ulaşmasını sağlamaktır. Madde uyarınca yapılan tebligat, muhatabın adreste bulunmadığına dair beyanı içeren ihbarnamenin muhatabın bilinen en son adresindeki binanın kapısına yapıştırılmasıyla gerçekleşmiş sayılır. Bu şekilde, muhatap tebligat ile ilgili herhangi bir işlem yapmasa dahi, tebligatı öğrenmiş sayılır.

Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ?

Tebligat kanununa göre Madde 21 ne işe yarar ?