Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet | Kalyoncu Hukuk

Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet

Adli kontrol, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenen, tutuklamaya alternatif olarak uygulanan bir koruma tedbiridir. Adli kontrol, şüpheli veya sanığın kaçmasını, delilleri yok etmesini veya suç işlemesini engellemek amacıyla uygulanır.

Adli Kontrol Nedir?

Adli kontrol, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenen, tutuklamaya alternatif olarak uygulanan bir koruma tedbiridir. Adli kontrol, şüpheli veya sanığın kaçmasını, delilleri yok etmesini veya suç işlemesini engellemek amacıyla uygulanır.

Adli kontrol tedbirleri, hakim veya mahkeme tarafından, şüpheli veya sanığın üzerine atılı suçun niteliği, delillerin durumu, şüpheli veya sanığın kişiliği ve tutuklamanın zorunlu olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak kararlaştırılır.

Adli kontrol tedbirleri, şunlardır:

  • Belli bir yer veya yere yaklaşmama
  • Belli bir yer veya yerlerde ikamet etme
  • Belirli gün ve saatlerde karakola veya Cumhuriyet Savcılığına imza atma
  • İletişim araçlarını kullanırken belirli kısıtlamalara uyma
  • Yurt dışına çıkmama
  • Kamu görevinden veya meslekten yasaklanma
  • Silah ruhsatının geri alınması

Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama

Adli kontrol tedbirine uymamak, tutuklamaya neden olan bir durumdur. Adli kontrol tedbirine uymayan şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

Kefalet

Kefalet, şüpheli veya sanığın aleyhine bir karar verildiği takdirde, hükmedilen cezanın yerine getirilmesi için güvence olarak verilen mal veya paradır. Kefalet, tutuklama tedbirine alternatif olarak uygulanan bir koruma tedbiridir.

Kefalet, şüpheli veya sanığın tutuksuz yargılanmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Kefalet miktarı, şüpheli veya sanığın ekonomik durumuna ve işlediği suçun niteliğine göre belirlenir.

Kefalet, şüpheli veya sanığın tutuklanmasını engellemek amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Kefalet miktarının ödenmesi halinde, şüpheli veya sanık serbest bırakılır. Ancak, kefalet miktarı ödenmezse, şüpheli veya sanık tutuklanabilir.

Sonuç olarak, adli kontrol tedbirine uymama ve kefalet, Ceza Hukukunda uygulanan önemli koruma tedbirleridir. Bu tedbirlerin amacı, şüpheli veya sanığın kaçmasını, delilleri yok etmesini veya suç işlemesini engellemektir.

Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet

Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet