İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi? | Kalyoncu Hukuk

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?

İşe iade davasında, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işverenin işçiyi işe iade yükümlülüğü doğar. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işçi işe iade kararını icra takibine koyabilir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası açabilmek için işçinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • İş Kanunu kapsamında çalışıyor olmak: İşe iade davası, İş Kanunu'na tabi olan işçiler tarafından açılabilir.
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak: İşe iade davası, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler tarafından açılabilir.
  • İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmak: İşe iade davası, işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması halinde açılabilir.
  • İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması: İşe iade davası, işçinin işyerinde en az 6 aylık kıdeminin olması halinde açılabilir.
  • Feshin geçerli bir sebebe dayanmaması: İşe iade davası, işçinin işveren tarafından sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla açılabilir.

İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?

İşe iade davasında, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işverenin işçiyi işe iade yükümlülüğü doğar. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işçi işe iade kararını icra takibine koyabilir.

İşe iade kararlarının icra takibine konulması için, kararın kesinleşmesi şart değildir. İşe iade kararının kesinleşmesinden önce de icra takibine konulabilir. Ancak, işe iade kararı kesinleştikten sonra, işçinin işe iadesine ilişkin taleplerinde değişiklik yapması halinde, kesinleşen karar esas alınarak icra takibi yapılır.

İşe iade kararlarının icra takibine konulması için, işçinin işe iade kararını icra müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir. İcra müdürlüğü, işe iade kararını inceledikten sonra, işçinin işe iadesine ilişkin talepte bulunup bulunmadığını tespit eder. İşçinin işe iade talebinde bulunması halinde, icra müdürlüğü, işverene işe iade kararının tebliğini yapar. İşveren, işe iade kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işçinin işe iade talebi icra müdürlüğünce yerine getirilir.

İşe iade kararının icra takibine konulması için, işçinin işe iade kararını kesinleşmeden önce icra müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir. İşe iade kararının kesinleşmesinden sonra da icra takibine konulabilir. Ancak, işe iade kararı kesinleştikten sonra, işçinin işe iadesine ilişkin taleplerinde değişiklik yapması halinde, kesinleşen karar esas alınarak icra takibi yapılır.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?

İşe İade Davası Şartları Nelerdir? İşe İade Kararları Kesinleşmeden İcra Takibine Konabilir Mi?