Ticaret Hukuku | Kalyoncu Hukuk

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda (6102 sayılı yasa) toplanmıştır.

Ticaret hukuku, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda (6102 sayılı yasa) toplanmıştır.

Ticaret hukuku davaları, ticari hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bu davalar, Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür.

Ticaret hukuku davaları, Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ticari davalar şunlardır:

  • Her iki tarafın da ticarî işletmesi ile ilgili hususlardan doğan davalar,
  • Ticarî işletmeyi ilgilendiren bir hukuki ilişkiden doğma, taraflardan biri tacir olup da diğeri tacir olmayan, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, dava konusunun bir ticari işletmenin faaliyeti ile ilgili olması koşuluyla, her türlü hukuki uyuşmazlık,
  • Ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar dolayısıyla açılacak davalar.

Ticaret hukuku davalarının başlıca türleri şunlardır:

  • Sözleşmeden doğan davalar: Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için açılan davalardır. Bu davalar, sözleşmenin niteliğine göre, adi sözleşmelerden doğan davalar, taşıma sözleşmelerinden doğan davalar, kıymetli evraklardan doğan davalar, ticari vekalet sözleşmesinden doğan davalar, ticari komisyon sözleşmesinden doğan davalar, ticari alım-satım sözleşmesinden doğan davalar, ticari kira sözleşmesinden doğan davalar, ticari hizmet sözleşmesinden doğan davalar, ticari kefalet sözleşmesinden doğan davalar, ticari taşıma sözleşmesinden doğan davalar şeklinde sınıflandırılabilir.
  • Ticari işlerden doğan davalar: Ticari işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için açılan davalardır. Bu davalar, ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde yapılan her türlü hukuki işlem ve eylemden kaynaklanan uyuşmazlıklar için açılabilir.
  • Şirket hukukundan doğan davalar: Şirketler hakkında açılan davalardır. Bu davalar, şirket kuruluşundan, yönetimi ve tasfiyesine kadar tüm süreçleri kapsayabilir.
  • Rekabet hukukundan doğan davalar: Haksız rekabete ilişkin uyuşmazlıklar için açılan davalardır.
  • Finans hukukundan doğan davalar: Finansal işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için açılan davalardır.

Ticaret hukuku davaları, karmaşık ve uzmanlık gerektiren davalar olabilir. Bu nedenle, bu davalarda avukattan yardım alınması önemlidir.

Ticaret hukuku davalarında görevli mahkeme:

Ticaret hukuku davalarında görevli mahkeme, Asliye Ticaret Mahkemesidir. Bu kural, Türk Ticaret Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenmiştir.

Ticaret hukuku davalarında yetkili mahkeme:

Ticaret hukuku davalarında yetkili mahkeme, genel olarak, davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ancak, bazı davalarda yetkili mahkeme, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi veya sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi olabilir.

Ticaret hukuku davalarında zamanaşımı:

Ticaret hukuku davalarında zamanaşımı süresi, genel olarak, 5 yıldır. Ancak, bazı davalarda zamanaşımı süresi, 10 yıl veya daha uzun olabilir.

Ticaret hukuku davalarında yargılama usulü:

Ticaret hukuku davalarında yargılama usulü, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ancak, bazı davalarda, Ticaret Kanunu'nda özel yargılama usulleri düzenlenmiştir.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku