İş Hukuku | Kalyoncu Hukuk

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku davaları, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku davaları, işçilerin ve işverenlerin h

İş Hukuku davaları, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku davaları, işçilerin ve işverenlerin hak ve menfaatlerini korumak için önemli bir rol oynamaktadır.

İş Hukuku davaları, İş Mahkemelerinde görülür. İş Mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili ve görevli mahkemelerdir.

İş Hukuku davaları, çeşitli nedenlerle açılabilir. İş Hukuku davalarının başlıca türleri şunlardır:

 • İşe iade davaları: İşçi, işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılmışsa, işe iade davası açabilir. İşe iade davasında, işçinin işe iadesine ve işe iadenin mümkün olmaması halinde tazminata hükmedilir.
 • Tazminat davaları: İşçi, işverenin kusuru veya ihmali nedeniyle maddi veya manevi zarara uğramışsa, tazminat davası açabilir. İş Hukuku davalarında işçilere ödenebilecek tazminat türleri şunlardır:
  • İşsizlik maaşı: İşçi, işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılmışsa, işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
  • Kıdem tazminatı: İşçi, işyerinde en az bir yıl çalışmışsa, kıdem tazminatına hak kazanır.
  • İhbar tazminatı: İşveren, işçiyi işten çıkarırken ihbar süresine uymamışsa, işçiye ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
  • Disiplin cezası tazminatı: İşveren, işçiye haksız olarak disiplin cezası vermişse, işçi disiplin cezası tazminatı talep edebilir.
  • İş kazası veya meslek hastalığı tazminatı: İşçi, işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı geçirirse, işveren işçiye maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • İş sözleşmesinin feshi davaları: İşçi veya işveren, iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa, iş sözleşmesinin feshi davasını açabilir. İş sözleşmesinin feshi davasında, iş sözleşmesinin geçerli veya geçersiz olduğu tespit edilir.
 • İş sözleşmesinin şartlarının tespiti davaları: İş sözleşmesinde yer alan bir şartın belirsiz veya anlaşılmaz olması halinde, iş sözleşmesinin şartlarının tespiti davası açılabilir. İş sözleşmesinin şartlarının tespiti davasında, iş sözleşmesinde yer alan şartın içeriği belirlenir.
 • İş sözleşmesinden kaynaklanan diğer davalar: İş sözleşmesinden kaynaklanan diğer davalar, örneğin, işçinin ücretinin ödenmemesi, işçinin sosyal haklarından yararlanamaması gibi uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İş Hukuku davaları, işçi ve işverenin hakları ve menfaatleri açısından önemli bir yere sahiptir. İş Hukuku davalarında haklarını tam olarak elde etmek isteyen işçi ve işverenlerin, alanında uzman bir avukattan hukuki destek almaları önemlidir.

İş Hukuku davalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Dava açma süresi: İş Hukuku davalarında, dava açma süresi genel olarak 10 yıldır. Ancak, bazı davalarda dava açma süresi daha kısa veya daha uzun olabilir.
 • Dava dilekçesinin hazırlanması: İş Hukuku davalarında dava dilekçesinin hazırlanması, davanın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde, dava konusunun, dayanılan hukuki sebeplerin ve taleplerin açıkça belirtilmesi gerekir.
 • Delillerin toplanması: İş Hukuku davalarında, davayı ispatlamak için delillerin toplanması gerekir. İş Hukuku davalarında kullanılabilecek deliller şunlardır:
  • Resmi belgeler: İş sözleşmesi, bordro, işyerinde alınan tutanak gibi resmi belgeler, İş Hukuku davalarında önemli delillerdir.
  • Şahit beyanları: İşyerinde çalışan tanıkların beyanları, İş Hukuku davalarında önemli delillerdir.
  • İddia edilen olayın fotoğrafları veya videoları: İşyerinde yaşanan bir olayın fotoğrafları veya videoları, İş Hukuku davalarında önemli deliller olabilir.

İş Hukuku davalarında, işçi ve işverenin haklarını korumak için hukuki destek almak önemlidir.

İş Hukuku

İş Hukuku