Aile Hukuku | Kalyoncu Hukuk

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimleri, çocuk hakları ve velayet gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır. Aile hukuku davaları, bu konulardaki uyuşmazlıkları çözmek için açılan davalardır.

Aile hukuku, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimleri, çocuk hakları ve velayet gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır. Aile hukuku davaları, bu konulardaki uyuşmazlıkları çözmek için açılan davalardır.

Aile hukuku davalarının başlıca türleri şunlardır:

 • Boşanma davaları: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerden birinin evi terk etmesi, eşlerden birinin ağır kusurlu olması gibi nedenlerle açılan davalardır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olarak iki şekilde açılabilir.

  Boşanma davası

 • Velayet davaları: Çocukların velayet hakkının kime verileceği konusunda açılan davalardır. Velayet hakkı, çocuğun bakım, eğitim ve temsilinden sorumlu olma hakkıdır. Velayet hakkı, eşler arasında anlaşarak belirlenebilir veya mahkeme tarafından kararlaştırılabilir.

  Velayet davası

 • Nafaka davaları: Eşlerden birinin diğer eşe, çocuklara veya başka bir kişiye nafaka vermesi gerektiği konusunda açılan davalardır. Nafaka, yaşam giderlerini karşılamak için verilen bir maddi yardımdır. Nafaka, yoksulluk
 • Mal rejimi davaları: Eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri malların paylaşımı konusunda açılan davalardır. Mal rejimi, eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri malların paylaşımını düzenleyen hukuki bir kurumdur. Türkiye'de mal rejimi, eşler arasında anlaşarak belirlenebileceği gibi, kanunen de belirlenebilir.

  Mal rejimi davası

 • Nişanın bozulması davaları: Nişanlıların, nişanlanma sözleşmesini feshetmesi konusunda açılan davalardır. Nişanlanma sözleşmesi, nişanlıların evlilik yükümlülüğü altına girmeyi kabul ettikleri sözleşmedir. Nişanlanma sözleşmesi, tarafların anlaşarak veya mahkeme kararıyla feshedilebilir.

  Nişanlanma bozulması davası

Aile hukuku davaları, kişilerin en önemli hak ve menfaatlerini ilgilendiren davalardır. Bu nedenle, bu davalarda bir avukattan yardım almak önemlidir.

Aile hukuku davalarında görevli ve yetkili mahkeme, aile mahkemeleridir. Ancak, bazı durumlarda asliye hukuk mahkemeleri de görevli ve yetkili olabilir.

Aile hukuku davalarında zamanaşımı süresi, dava türüne göre farklılık gösterir. Örneğin, boşanma davalarında zamanaşımı süresi, 5 yıldır.

Aile hukuku davalarında, tarafların delillerini sunmaları gerekir. Bu deliller, yazılı deliller (belgeler, senetler, sözleşmeler vb.), sözlü deliller (tanık ifadeleri) ve maddi deliller (fotoğraflar, videolar vb.) olabilir.

Aile hukuku davaları, genellikle uzun ve zorlayıcı davalardır. Bu nedenle, bu davalarda sabırlı ve kararlı olmak önemlidir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku